ترجمه مبانی رفتار سازمانی رابینز

دانلود فایل ترجمه و خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز به صورت خلاصه کتاب به صورت فایل pdf و کیفیت بالا

ترجمه مبانی رفتار سازمانی

این فایل در قالب یک فایل pdf و در 80 صفحه برای شما تهیه شده است که شامل ترجمه و خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز میباشد که توسط دکترعلی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی ترجمه شده است و مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت میباشد.

کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز به عنوان یکی از منابع مهم بسیاری از دانشگاه های ایران و دانشگاه های برتر جهان به حساب می آید .

به همین منظور فابل pdf از ترجمه و خلاصه این کتاب به صورت فارسی تهیه کرده و در اختیار شما قرار داده ایم.

همچنین میتوانید سابر جزوات رشته مدیریت را به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید .

قسمتی از ترجمه و جزوه مبانی رفتار سازمانی :

فصل 1 :پیش درآمدی بر رفتار سازمانی
تعریف رفتار سازمانی :
در مرحله عمل مطالعه افراد انساني را مطالعه رفتار سازماني مي نامند .
رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم )سيستماتيک( عمليات ، اقدامات ، كارها و نگرش هاي افرادي
كه سازمان را تشكيل مي دهند . در رشته رفتار سازماني مطالعه منظم جايگزين قضاوت مشهودي مي شود
، يعني مدارک و شواهد علمي كه در شرايط كنترل شده جمع آوري مي شود ، به شيوه اي معقول مورد
سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد و در رابطه با هر معلولي در پي علت بر مي آيد .
در رابطه با عملكرد فرد نيز سه عامل نقش اساسي دارند : توليد )بهره وري( ، غيبت و جابجايي كاركنان .
مديران به كيفيت و كميت توليد كاركنان توجه دارند ، حال آن كه غيبت و جابجايي كاركنان بر بازده و
توليد آنان اثر معكوس دارد . جابجايي كاركنان موجب افزايش هزينه ها مي شود و سازمان همواره با افرادي
كم تجربه كار مي كند .

قسمتی از متن ترجمه مبانی رفتار سازمانی رابینز
مدیران به سه علت به رضایت شغلی کارکنان توجه دارند :
1 -مي توان بين رضايت شغلي فرد و توليد يا بهره وري يک رابطه مستقيم مشاهده كرد .
2 -رضايت شغلي فرد با ميزان غيبت و جابجايي او رابطه معكوس دارد .
3 -مديران در برابر كاركنان احساس مسئوليت انساني مي كنند واژه سازمان در آخرين بخش تعريف نشان
مي دهد كه رفتار سازماني ، رفتار فرد يا گروه را در رابطه با كار مورد توجه قرار مي دهد .
نقش رشته های علمی :
رفتار سازماني يک رشته كاربردي از علوم رفتاري است و بر پايه چندين رشته علوم رفتاري قرار دارد كه
عبارتند از : روان شناسي ، جامعه شناسي اجتماعي ، مردم شناسي و علوم سياسي ، روان شناسي در سطح
خرد و بقيه در سطح كالن نقش ايفا مي كنند .
1 -روان شناسی : علمي است كه در پي سنجش ، توجيه ، برشمردن علت و گاه درصدد تغيير رفتار افراد
انساني برمي آيد . در اين علم رفتار فردي مطالعه مي شود . پس اين علم در سطح خرد ، در مطالعه رفتار
سازماني ايفاي نقش مي كند . روان شناسان به موضوعاتي چون پنداشت ، ادراک ، شخصيت ، يادگيري ،
آموزش ، رهبري موثر ، نيازها و نيروهاي انگيزشي ، رضايت شغلي ، فرآيندهاي تصميم گيري ، ارزيابي ادامه با دانلود جزوه ….  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − 1 =