جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

دانلود رایگان جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی برگرفته شده از کتاب دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎر و روح اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ منبع دانشگاه پیام نور

جزوه اخلاق حرفه ای در مدیریت :

این درس به عنوان یکی از دروس مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی میباشد که دانشجویان باید در مقطع کاردانی آن را پاس کنند.

جزوه اخلاق حرفه ای در 163 صفحه در قالب یک فایل pdf در اختیار شما قرار گرفته است که میتوانید به صورت رایگان دانلود نمایید.

این مطلب را از دست ندهید : دانلود رایگان جزوه مباحث ویژه در مدیریت

اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای

این جزوه در 8 فصل تهیه شده است که در لیست زیر میتوانید فهرست فصل ها را مشاهده نمایید

فصل اول: آشنایی با مفهوم اخلاق از منظر اسلام
معنی و مفهوم اخلاق
اخلاق در اسلام
اهمیت اخلاق در سازمان
اهمیت و جایگاه اخلاق در مدیریت
ریشه هاي اخلاق اسلامی
فواید حاکمیت اخلاق در سازمان
دنیا طلبی و ساده زیستی و پیامدهاي آن
داستان شگفت انگیز سعد بن معاذ
ارزش هاي اخلاقی از دیدگاه امام علی (ع)
مهم ترین نکات در رابطه با اخلاق


فصل دوم: ارزشهاي اخلاقی در مدیریت از دیدگاه اسلام                                                                       نظام اخلاقی در اسلام و ویژگی هاي آن
مدیریت مبتنی بر اخلاق
الگوي عینی و واقعی اخلاق اسلامی در مدیریت
برگزیده توصیههاي اخلاقی حضرت آیت االله خامنهاي
ویژگی اخلاقی مدیریت از دیدگاه اسلام
نکات اخلاقی در سازمان از دیدگاه امام علی(ع):
اخلاق در مدیریت
اثرات و پیامدهاي حاکمیت اخلاق در مدیریت را نام ببرید.


فصل سوم: اصول اخلاق در قرآن
ارزش هاي اخلاقی در مدیریت از منظر قران
مطالعه موردي اخلاق در قرآن
خصوصیات اخلاقی پیامبران الهی در قرآن
ارزش هاي اخلاقی و غیر اخلاقی مدیریت در قران


فصل چهارم: نقش اخلاق در رضایت مشتري                                                                                   نقش اخلاق در رضایت مشتري
مصادیق ضد اخلاقی در رابطه با مشتري
پیامدهاي بی توجهی به اخلاق در ارائه خدمات به مشتري
رابطه میان اخلاق کار و رضایت مشتري در سازمان
مبانی و اصول مشتري مداري در اسلام


فصل پنجم: رویکرد اخلاقی در رقابت
قواعد اخلاقی رقابت در اسلام
مصادیق ضد اخلاقی در رقابت
بی توجهی به اخلاق در رقابت
ضرورت و اهمیت اخلاق در رقابت
علل بروز بحران در رقابت

فصل ششم: اخلاق در ارتباطات انسانی و رفتار سازمانی
ارتباطات سازمانی مبتنی بر اخلاق
اصول اخلاقی حاکم بر ارتباطات انسانی و رفتار سازمانی از نظر اسلام
عوامل کاهنده اخلاق در ارتباطات انسانی و رفتار سازمانی
عوامل رشد اخلاق در ارتباطات انسانی و رفتار سازمانی
فواید سیستم ارتباطات اخلاقی


فصل هفتم: مسئولیت هاي اخلاقی در وظایف و نقش هاي مدیریتی در سازمان
نقش اخلاق در وظایف و عملکرد مدیریت
مسئولیت هاي اخلاقی – اجتماعی
ضرورت و اهمیت مسئولیت اجتماعی
پیامد هاي مسئولیت اجتماعی سازمانها
تصمیم گیري اخلاقی
مولفه هاي ارزش هاي اخلاقی در تصمیم گیري
موانع اصلی تصمیم گیري هاي اخلاقی
سیستم نظارت و کنترل اخلاقی
اصول اخلاقی در طراحی و اجراي سیستم نظارت و کنترل سازمانی از نظر اسلام
فواید سیستم نظارت و کنترل مبتنی بر اخلاق
روش هاي نظارت و کنترل مبتنی بر اخلاق
انگیزش مبتنی بر اخلاق
عوامل اخلاقی انگیزش از دیدگاه اسلام
سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر اخلاق
تقسیم کار مبتنی بر اخلاق
معیارهاي اخلاقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسلام
سیستم استخدامی و جذب اخلاقی از نظر اسلام
ارزش هاي اخلاقی در جذب و استخدام
معیارهاي اخلاقی در انتخاب، استخدام و انتصاب
سیستم اخلاقی پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسلام
معیارهاي اخلاقی در پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسلام


فصل هشتم: تجارت مبتنی بر اصول اخلاقی از نظر اسلام
لسفه اخلاقی مدیریت و کارگزاران در اسلام
اصول اخلاقی در تجارت
اهداف تجارت اخلاق و اسلامی
احکام تجارت
پیامدهاي صداقت و دروغ در تجارت و معاملات بازرگانی
اصول اخلاقی در تجارت
عوامل غیر اخلاقی در تجارت
پیامدهاي صداقت و دروغ در تجارت و معاملات بازرگانی
فواید تجارت مبتنی بر اخلاقی

 

برچسبها
جعبه دانلود
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

15 + هفده =

0