جزوه درس بازاریابی و مدیریت بازار

دانلود رایگان جزوه و خلاصه درس بازاریابی و مدیریت بازار برگرفته شده از کتاب
 حسن الوداری و اجمد طاهری مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی

یکی از دروسی که دانشجویان رشته های مدیریت باید آن را پاس کنند درس بازاریابی و مدیریت بازار میباشد به همین منظور سایت جزوه بان جزوه درس بازاریابی و مدیریت بازار را تهیه کرده و به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار داده است تا بتوانند با مطالعه این جزه نمره بهتری در امتحان کسب کنند

قسمتی از متن جزوه بازاریابی و مدیریت بازار

مقدمه :

بازاريابي و مديريت بازار يکي از شاخههاي مهم دانش
مديريت است که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و
خواستههاي انساني و رفع آنها از طريق فرآيند مبادله
منابع ميباشد.
دانش مديريت به ياري علم اقتصاد و با مجموعهاي از
مهارتها و دانستهها، سعي در استفاده بهينه از منابع
محدود دارد و بازاريابي نيز به تشخيص نياز و برطرف
کردن آن بهوسيله تبادل منابع همت ميگمارد.
امروزه دامنه بازاريابي به حدي گسترش يافته است که
مديران بازاريابي فعاليتهاي وسيعي را قبل از فروش و
حتي توليد تا پساز فروش کاال و ارائه خدمات از خود
نشان ميدهند.
پيتردراکر بيان ميکند، از ديدگاه مشتريان، بازاريابي در
برگيرنده همه فعاليتهاي يک سازمان است. بنابراين
بجاست كه به جاي واژه بازاريابي، مديريت بازار كه
دربرگيرنده كليه فعاليتهاي فوق هست، استفاده شود.

مفاهيم اساسي بازاريابي :
بازاريابي شامل مجموعهاي از فعاليتهاي توليدي، توزيعي
و تجاري است که کاالها را سريعتر و سادهتر به دست
مصرفکننده نهايي برساند. در حقيقت بازاريابي به عنوان
يک فرآيند مديريتي ـ اجتماعي تعريف ميشود که به
وسيله آن افراد و گروهها از طريق توليد و مبادله کاال
و خدمات با يکديگر بهوسيله ابزاري به نام پول و در
محلي به نام بازار به تأمين نيازها و خواستههاي خود
اقدام مينمايند.
مفاهيم اساسي بازاريابي به شرح زير است:
نياز: کمبودي است که توسط فرد احساس ميشود.
تئوريهاي مختلفي در زمينه نياز ارائه شده است که
عبارتند از:
•تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو
•تئوري نيازهاي آشکار ماري
•تئوري ERG آلدرفر
خواسته: بيانگر کيفيت ارضاي نيازها و مطلوبيتهاي

بازار یابی و مدیریت بازار

  • نام فایل:جزوه بازار یابی و مدیریت بازار
  • حجم فایل :1گابایت
  • فرمت فایل : pdf
  • نوع جزوه : تایپ شده
  • تعداد صفحات:159
  • قیمت فایل : رایگان
  • احمد رضا ترابی
  • هیچ
  • 166
  • 01 فروردین 98
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

پانزده − سه =

0