منوی دسته بندی

جزوه روانشناسی تربیتی حسین زارع

دانلود جزوه روانشناسی تربیتی برگرفته شده از کتاب روانشناسشی تربیتی دکتر حسین زارع

جزوه روانشناسی تربیتی حسین زارع

قسمتی از متن جزوه

روانشناسی تربیتی چیست؟ واژه روانشناسی در قرن شانزدهم میلادی از دو اصطلاح یونانی Psyche به معنای روان و Logos به معنای مطالعه یک موضوع ساخته شد. بنابراین معنای اولیه روانشناسی عبارت بود از مطالعه روان که نشان دهندهی علاقهی دیرین علمای الهیات به موضوعاتی بود که امروزه جزو قلمرو روانشناسی محسوب میشود. در آغاز دهه دوم قرن بیستم بسیاری از روانشناسان معتقد بودند که یک علم حقیقی میتواند تنها وقایع اندازه پذیر قابل مشاهده مستقیم را مطالعه نماید. بنابراین به مطالعه رفتار آشکار روی آوردند. یعنی به جای مطالعهی تجارب ذهنی ، نظیر تشنگی و خشم ، به مطالعهی رفتار نوشیدن یا پرخاشگری پرداختند. در این زمان ، روانشناسی به عنوان مطالعهی علمی رفتار تعریف شد اما مجددن علاقه به مطالعهی ذهن رونق یافت و اکنون روانشناسی به عنوان علم رفتار و فرآیندهای روانی تعریف میشود. روانشناسی یک علم است زیرا متکی به روش علمی است. علوم از آن جهت علمی محسوب میشوند که دارای روش مشترکاند , نه از آن جـهت که موضوع مورد مطالعهی آنها مشترک است. فیزیک ، شیمی ، روانشناسی و … از لحاظ آنچه مورد مطالعه قرار میدهند ، متفاوتاند اما در این حال همهی آنها از روش علمی استفاده میکنند. تعریف روانشناسی تربیتی (پرورشی) روانشناسی تربیتی یکی از رشتههای روانشناسی است که به مطالعهی مسائل یادگیری آموزشگاهی میپردازد و دو هدف را دنبال میکند: 1 ـ درک و فهم فرآیندهای یادگیری و آموزش 2 ـ تهیه و گسترش راههای بهبود بخشیدن به این فرآیندها روانشناسی تربیتی (پرورشی) یک نظام مستقل است با نظریهها ، روشهای پژوهشی و مسائل و فنون مخصوص به خودش. سه عامل اساسی ، روانشناسی تربیتی (پرورشی) را تشکیل میدهند: 1 ـ یادگیرنده 2 ـ معلم 3 ـ فرآیندی که بین این دو واقع میشود. و به طور خاص شامل مراحل زیر است: 1 ـ ویژگیها و مرحلهی تحولی یادگیرندگان 2 ـ نحوهی یادگیری رفتارها و اندیشهها 3 ـ شرایط ارتقای یادگیری 4 ـ چگونگی پاسخ گوئی به نیازهای دانشآموزان با توانائیها و پیشینههای مختلف 5 ـ نحوهی ارزشیابی یادگیری روانشناسی تربیتی مجموعهای از نظریهها ، مهارتها و شیوههایی است که هر معلمی باید در اختیار داشته باشد و در موقع مقتضی به کار ببرد. در روانشناسی مکاتب فکری مختلفی حاکم است و هر مکتب شامل نظریههای مختلفی است و هر نظریه بخشی از فرآیندهای پیچیده روانی را تبیین میکند. متخصصان نظریههای یادگیری هم کوشیدهاند فرآیندهای اساسی یادگیری را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دهند و ما را با جنبههای مختلف یادگیری آشنا سازند. مراجعه به نظریههای یادگیری مانند مراجعه به تصاویر مختلفی است که از بنای عظیم ذهن و روان آدمی گرفته شدهاند. با توجه به پویائی تعلیم و تربیت و روانشناسی ، هرگز نمیتوان مطمئن شد که اولن معلم همهی اصول تربیتی را فرا گرفته باشد و دومن هیچ معلمی نباید تصور کند که بعد از یادگیری اصول تربیتی ، دیگر در برخورد با دانشآموزان هیچ مشکلی نخواهد داشت. بنابراین رابطهی روانشناسی تربیتی و معلمان تعاملی است. روانشناسی تربیتی اذعان نمیکند که معلم را صد در صد مجهز به کلاس درس میفرستد بلکه معلم باید از آن اصول استفاده و در شرایط و موقعیتهای مختلف و در برخورد با دانشآموزان متفاوت تصمیمهای مناسب اتخاذ کند. یادگیری یعنی: ایجاد تغییر نسبتن پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده ، مشروط بر آن که این تغییر بر اثر تجربه اتخاذ شده باشد. 1 ـ تغییر بر دو نوع است: تغییر پیچیده مانند کسب مهارت رانندگی ، دوچرخه سواری و … ، تغییر ساده مانند حفظ کردن یک شماره تلفن. تغییر به این معناست که موجود زنده از حالت قبل از کسب تجربه به حالت جدید تغییر کند. ما در طول زندگی میتوانیم در اثر تجارب یادگیری در حال تغییر باشیم. بنابراین افرادی که در طول زندگی فرصتهای یادگیری و کسب تجربه دارند بیش از کسانی که در زندگی فرصتهای کمی دارند و زندگی یکنواختی را میگذرانند ، تغییر میکنند. 2 ـ تغییر نسبتن پایدار: تغییر در اثر عوامل انگیزشی ، هیجان ، خستگی ، انطباق حسی (مثل بسته شدن مردمک چشم در اثر رفتن گرد و خاک در آن) که به سرعت از بین میروند ، در ردیف یادگیری نیستند. کسی که در ابتدای روز با انرژی است و سریع کار میکند و بعد خسته میشود ، یادگیری در او اتفاق نیفتاده است. 3 ـ تغییر نسبتن پایدار در رفتار بالقوه: تغییر در توانائیهای فرد و نه تغییر در رفتار ظاهری اتفاق بیفتد. بنابراین یادگیری نوعی توانائی است (تمایز یادگیری و رفتار). رفتار بر دو نوع است: 1 ـ رفتار آشکار که قابل مشاهده است مانند: نوشتن ، راه رفتن و … 2 ـ رفتار نهان که قابل مشاهده نیست اما فقط از طریق رفتار آشکار به آن پی میبریم. مانند تفکر ، یادآوری و … تـفـاوت رفتار و عملکرد: عملکرد مانند رفتار آشکار به جنبهی قابل مشاهدهی یادگیری اشاره دارد اما رفتار به هرگونه عمل فرد گفته میشود و عملکرد نتیجهی رفتار فرد است که در ارزشیابی یادگیری مورد استفاده قرار میگیرد. با مشاهدهی تغییرات حاصل در عملکرد شخص به این نتیجه میرسیم که یادگیری اتفاق افتاده یا نه. مگر آنکه نتواند فرد آن را نشان دهد. مانند اضطراب که موجب میشود یادگیرنده نتواند پاسخ سوالها را بدهد. بنابراین عملکرد باید با وسایل دقیق و متنوع در شرایط مختلف و به دفعات مختلف اندازهگیری شود. 4 ـ تغییرات نسبتن پایدار که بر اثر تجربه ایجاد شده باشد: منظور از تجربه این است که محرکی (بیرونی یا درونی) در یادگیرنده اثر بگذارد. به نحوی که رفتار آن در طی مدتی که محرک موثر است در مقایسه با قبل از تاثیرگذاری محرک تغییر کند اما در اثر انگیزش و هیجان ، مصرف داروها ، خستگی ، رشد (نوجوانی ، میانسالی ، پیری و …) یادگیری محسوب نمیشود.

ادامه با دانلود جزوه …….

مطلب مرتبط : فلش کارت روانشناسی تربیتی

جزوه روانشناسی تربیتی

  • نام فایل:جزوه روانشناسی تربیتی
  • حجم فایل :800 کیلوبایت
  • فرمت فایل : pdf
  • تعداد صفحات:40
  • نوع جزوه : تایپ شده با کیفیت بالا
  • قیمت فایل:رایگان

دانلود جزوه با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 1 =