جزوه رویه قضایی پیام نور

جزوه رویه قضایی پیام نور

دانلود رایگان جزوه رویه قضایی برای دانشجویان کارشناسی حقوق

خلاصه ای از متن جزوه

رویه قضائی به عنوان یکی از منابع علم حقوق، دارای اهمیت خاص و ویژه ای می باشد چرا که علم حقوق
به واسطه رویه قضائی می باشد که جنبه کاربردی پیدا می کند و قواعد حقوقی وقتی به واقعیّت نزدیک
می شود که کاربرد آن در تصمیمات قضائی ظهور پیدا کند. از تصمیمات قضائی آنچه باقی می ماند و اضافه
بر پرونده خاص به حقوق تحرک داده و در تحقیقات و مطالعات مورد توجه قرار می گیرد و از منابع حقوق
به شمار می آید، رویه قضائی است.
رویه قضائی تا به آن حد اهمیت دارد که بنیاد حقوقی بعضی از کشورها بر پایه آن استوار بوده و هست و
عمیق ترین و ظریف ترین روابط حقوقی را شکل می دهد. آن دسته از کشورهایی که به قانون پیوسته اند و
مراجع قانونگذاری آن ها حدود را معیّن می کنند، باز هم نقطه تبلور حقوق را در رویه قضائی جستجو
می کنند و رویه قضائی را به عنوان اصول مهم دادرسی ومنبع حقوق، وارد حقوق خود نموده اند.
نیازهای جامعه، آداب، رسوم و سنن همواره در حال تغییر است در نتیجه نمی توان قواعد و قوانین ثابت و
مادام العمر را در نظر گرفت. از سوی دیگر تصویب قوانین نیز دارای تشریفاتی بوده که تغییر مکرر آن بر
اساس نیازهای جامعه عالوه بر اینکه از اعتبار آن می کاهد، اساساً امکان پذیر نیز نمی باشد. لذا ضرورت
ایجاب می نماید که قضات محاکم همواره قوانین را براساس روح آن و نظر مقنن با توجه به نیازهای جامعه
به صورت پویا تفسیر نمایند. این تفسیر در ایجاد رویه قضائی و قاعده حقوقی نمود پیدا کرده و تقریباً همان
اعتبار قانون را داشته وبه اندازه آن مؤثر است.
گویا رویه های قضائی از یک طرف مکمل قانون هستند و از طرف دیگر قانون را با اجتماع و نیازهای آن
سازگار می سازد. در حال حاضر رویه قضائی به عنوان درسی مستقل در برنامه درسی دانشکده های حقوق
پیش بینی شده، که خود نشان از اهمیت آن در نظام حقوقی ما دارد و طبعاً برای دانشجویان مجال بیشتری
برای شناخت رویه قضائی و انواع آن به وجود می آورد.

  • حجم فایل : 600کیلوبایت
  • نام فایل : جزوه رویه قضایی
  • تعداد صفحات : 32
  • قیمت فایل: رایگن
  • فرمت فایل : pdf

دانلود جزوه با لینک مستقیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 1 =