جزوه مونتاژ مکانیکی

جزوه درس مونتاژ مکانیکی که یکی از دروسی است که دانشجویان رشته مهندسی باید آن را پاس کنند سایت جزوه بان به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار داده تا از ان استفاده کنند

جزوه مونتاژ مکانیکی در 67 صفحه همراه با تصویر و نمودار برای شما تهیه شده است که میتوانید از انتهای همین مطلب جزوه را دانلود و استفاده کنید

قسمتی از متن جزوه

مقدمه:
مونتاژبخشي ازيك سيستم توليدي است. محصولات نهايي كه به صورت صنعتي توليد مي شوند ازقطعات وزير
مونتاژهايي تشكيل مي شوند كه درزمانها و حتي مكانهاي متفاوتي توليدشده اند . هدف ازمونتاژتوليد محصول نهايي با
پيچيدگي بيشتر، درتعداد ويا زمان مشخص، ازبرروي هم سواركردن قطعات، زيرمونتاژها وموادجانبي مانند روانكارها
. وچسبها است
:مونتاژ ” فر مجموعه ي آيندهايي كه به واسطه آنها قطعات وزيرمونتاژهاي گوناگون به يكديگرمتصل مي شوند تا يك
مجوعه ويامحصول ازقبل طراحي شده (ي مانند يك ماشين يا يك مدارالكتري ) كي كامل ساخته شود. اين محصولات به
صورت بسته اي وبا فرآيندهاي پيوسته توليد ميشوند. “
مونتاژ محدود به شاخه خاصي از صنعت نمي شودودرتمام شاخه هامطرح است. ازلوازم خانگي و مبلمان گرفته تا لوازم
الكترونيكي والكتريكي ، صنعتي ، وسايل حمل ونقل و ….
دومحصول 1رشكل د مونتاؤ شده متفاوت، يك بردالكترونيك و يك .را مي بينيد ش

درمونتاژصنعتي سه موضوع مشترك وجود دارد :
– مدولار)قطعات(اعضا . اين اعضاقطعات استاندارد ومجموعه هاي آماده هستندي وقابل تعويض كه امكان بكارگيري
آنها درمحصولات متفاوت وجوددارد مانند . مدارهاي الكترونيكي ازقبل آماده شده ويا قطعات استانداردمكانيكي كه
توسط سايرتوليدكنندگان به صورت انبوه توليدمي شود .
– مونتاژكار. كارگري كه باكنارهم قراردادن اجزاي ازقبل ساخته شده دركنارهم محصول موردنظررامونتاژمي كند .
خط مونتاژ – . ترتيبي از كارگران، ماشينهاودستگاه هاكه محصول درحين گذرازيك مرحله به مرحله بعدي به آن،
صورت پيوسته، مونتاژوتكميل مي شود .
درسالهاي پاياني قرن بيستم شاهدابداع ايستگاه مونتاژ، سلول مونتاژومونتاژقابل انعطاف بوده ايم .
2شكل شماي بسيار كلي از تبديل ساده خام به محصول مورد نظر را نشان مي ده :

جزوه مونتاژ مکانیکی

  • نام فایل:جزوه مونتاژ مکانیکی
  • حجم فایل :5مگابایت
  • فرمت فایل : pdf
  • نوع جزوه : تایپ شده (کیفیت خوب )
  • تعداد صفحات:67
  • قیمت فایل:رایگان
  • احمد رضا ترابی
  • هیچ
  • 120
  • 01 اسفند 97
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

2 × پنج =

0