سوالات تالیفی حقوق اداری 1

دانلود سوالات تالیفی حقوق اداری 1 مطابق با منبع جدید دانشگاه پیام نور ( کتاب حقوق اداری 1 دکتر حسن خسروی و موسی زاده )

سوالات تالیفی حقوق اداری 1

یکی از راه های مهم در کسب نمره دانشگاه پیام نور مطالعه نمونه سوالات سال های پیش میباشد. با توجه به این که درس حقوق اداری 1 تازه معرفی شده است و آزمون زیادی هم برگزار نشده سایت جزوه بان نمونه سوالات تالیفی حقوق اداری 1 خسروی را برای شما تهیه کرده است.

این مجموعه نمونه سوال در 85 صفحه همراه با پاسخ برای شما تهیه شده است که شامل 300 سوال از کتاب حقوق اداری 1 خسروی میباشد.

این مجموعه نمونه سوال به صورت فصل به فصل تهیه شده است که لیست فصل ها در زیر برای شما آورده شده است .

  • فصل اول: مفاهیم حقوق اداری از منظر اسالم و حقوق موضوعه
  • فصل دوم:مبانی و منابع حقوق اداری در اسالم وحقوق موضوعه
  • فصل سوم:جایگاه اعمال اداری در اسالم و حقوق موضوعه
  • فصل چهارم: اصول حاکم برحقوق و نظام اداری در اسالم و حقوق موضوعه
  • فصل پنجم: سازمان های اداری در اسالم و حقوق موضوعه
  • فصل ششم: نظارت بر اداره دراسالم و حقوق موضوعه

شاید دوست داشته باشید : دانلود جزوه حقوق اداری 2 خسروی

در زیر میتوانید تصاویری از  سوالات تالیفی حقوق اداری 1 را مشاهده نمایید

در زیر میتوانید قسمتی از سوالات را مشاهده نمایید :

1 .حقوقی است که سازمان و صالحیت مقامات اداری را تعیین می نمایید . . . . . نام دارد؟
الف( حقوق اساسی ب( حقوق کار ج( حقوق اداری د( حقوق بیمه

2 .مفهوم حقوق عبارت است از:
الف( به معنی جمع حق ها ب( قوانین و مقررات ج( دانش حقوقی د( همه موارد

3 .کدام یک تحت عنوان حقوق بشر مطرح می شود؟
الف( قوانین استخدامی ب( حق رای دادن و تعیین سرنوشت
ج( حقوق و قواعد عمومی د( قوانین مالیاتی و محاسباتی

4 .علم و دانش حقوقی به چه معناست؟
الف( به معنی جمع حق ها و حقوق فرد گفته می شود که هم از نظر ادبی صیغه جمع می باشد و هم از نظر معنی یک جمع
واقعی است.
ب( مجموعه قواعد و مقررات حقوقی که برروابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم است و روابط آن ها را در چارچوب عادالنه
تنظیم می کند.
ج( مجموعه قواعد حقوقی است که شامل حق رای دادن و تعیین سرنوشت که تحت عنوان حقوق بشر مطرح می شود.
د( علم و دانشی که عالوه بر آن که با آن، احاطه بر حق ها و مبانی آن و مجموعه قواعد و قوانین و مقررات موجود حاصل
می آید بلکه آن دانش شیوه های وضع تاسیس و استنباط قوانین و مقررات جدید را بر ما می آموزد.

اطلاعات سوالات دانلودی.

  • نام سوالات : سوالات تالیفی حقوق اداری 1
  • تعداد سوال : 300 سوال همراه با پاسخنامه
  • حجم فایل : 2.6 مگابایت
  • فرمت فایل : pdf

متاسفانه لینک دانلود فایل به درخواست صاحب اثر حذف شده است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × چهار =