فلش کارت آشنایی با قانون اساسی پیام نور

دانلود رایگان فلش کارت درس آشنایی با قانون اساسی دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب دکتر
دکتر مهدی نظر پور مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشجویانی که این منبع درسی را دارند

قسمتی از متن جزوه

مجموعه اختیارات و امتیازاتی که افراد جامعه براساس روابط و
مناسبات خود به دست میآورند حقوق نامیده میشود.
حقوق اساسی جزء حقوق عمومی داخلی است.
منابع حقوق اساسی تقسیم میشوند به منابع خاص و منابع عام.
قوانین از نظر سلسله مراتب عبارتنداز:
1ـ قانون اساسی
2ـ قوانین عادی مصوب مجلس
3ـ آئیننامهها و بخشنامههای قوهی مجریه و نهادهای مربوطه
ویژگیهای قانون:
1ـ کلی بودن
2ـ الزامی بودن
3ـ داشتن ضمانت اجرا
4ـ داشتن قلمرو 

ویژگیهای ضروری قانون اساسی: تعیین نوع حکومت و ارکان
آن، بیان اصول کلی، کلی بودن، انطباق با مبانی اعتقادی و فرهنگی
جامعه، قابلیت اجرا، وضوح و شفافیت، پیشبینی بازنگری در قانون
اساسی، پیشبینی مفسر قانون اساسی، عدم تعارض درونی، برتری
بر دیگر قوانین.
ً از آن
منظور از منابع عام ، منابعی است که حقوق اساسی مستقیما
تغذیه میکند .
در ایران، قرآن از منابع خاص حقوق اساسی و اساسی ترین منبع
آن است.
منابع خاص حقوقی قانون اساسی در ایران :
منابع اصلی فقه ) قرآن و سنت (

ادامه جزوه با دانلود  فایل

  • نام فایل: فلش کارت آشنایی با قانون اساسی
  • حجم فایل :500 کیلوبایت
  • فرمت فایل : pdf
  • تعداد صفحات:5
  • رمز فایل:jozveban.ir
  • قیمت فایل:رایگان
برچسبها
مطالب مرتبط

ديدگاهي بنويسيد.

بهتر است ديدگاه شما در ارتباط با همين مطلب باشد.

هشت + سه =

0