فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

دانلود رایگان فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب دکتر خدیجه جمشیدی انتشارات پیام نور مناسب برای دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه ها

قسمتی از متن فلش کارت

فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 پیام نور

به طور کلی آمارهای که براي برآورد کردن پارامتر جامعه به کار میبریم، »برآوردکننده« یا »برآوردگر نقطهای آن پارامتر« مینامیم. ولی از آنجا که برآورد نقطهای دارای خطای زیاد میباشد و تعداد آن با تغییر حجم نمونه تغییر خواهد کرد و به ندرت میتوان انتظار داشت که برآوردهای نقطهای برابر با پارامترهايی باشند که هدف برآورد آنهاست؛ سعی میشود تا به جای برآورد نقطهای، یک برآورد فاصلهای تعیین شود. به دست آوردن فاصله اطمینان در جوامع نرمال، نمونههای بزرگ و نمونههای کوچک با واریانسهای معلوم و نامعلوم متفاوت است. 1 -فاصله اطمینان μ برای نمونههای بزرگ حد پایین و حد باالی فاصلههای اطمینان با ضریب اطمینان

  • نام فایل:فلش کارت آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 پیام نور
  • حجم فایل :725کیلوبایت
  • فرمت فایل : pdf
  • نوع جزوه : تایپ شده ( به صورت فلش کارت)
  • تعداد صفحات:5
  • قیمت فایل:رایگان
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0