منوی دسته بندی

فلش کارت حقوق اساسی 2 خسروی

دانلود رایگان فلش کارت درس حقوق اساسی 2 برگرفته شده از کتاب حقوق اساسی 2 دکتر حسن خسروی مناسب برای دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه ها

قسمتی از متن فلش کارت

1 -در بازنگری قانون اساسی سال 1368 اصالحات ذیل
صورت گرفت:
الف( شورای رهبری حذف و یک نفر به عنوان ولی فقیه و
رئیسجمهور جایگزین شد.
ب( شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد.
ج( مفهوم والیت عام یا مطلقه به اصل 57 اضافه شد.
د( سمت نخستوزیری حذف شد.
ه( شورای عالی قضایی حذف و رئیس قوهقضائیه با انتصاب
رهبری جایگزین شد.
و( شورای عالی امنیت ملی اضافه گردید.
ز( مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شد

1 -نظام اقتصادی ایران به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی
تقسیم میشود.
2 -مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر است و تاریخ هجری
شمسی و قمری هر دو معتبرند اما مبنای کار ادارات دولتی
هجری شمسی است.
3 -دولت متشکل از 3 عنصر، ملت- سرزمین و قدرت عالی
سیاسی میباشد.
4 -دین رسمی ایران اسالم و مذهب جعفری اثنیعشری است
و این اصل الیاالبد غیرقابل تغییر است.
5 -اصول کلی آزادی، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی کشور
که در اصل نهم مقرر شدهاند از مفهوم تفکیکناپذیری تبعیت
میکنند.

فلش کارت حقوق اساسی 2 پیام نور

  • نام فایل:فلش کارت حقوق اساسی 2 پیام نور 
  • حجم فایل :441 کیلوبایت
  • فرمت فایل : pdf
  • تعداد صفحات:۵
  • قیمت فایل:رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + پنج =