فلش کارت روانشناسی دین پیام نور

دانلود رایگان فلش کارت درس روانشناسی درن دانشگاه پیام نور مناسب برای دانشجویان پیام نور و سایر دانشگاه ها

یکی از دروسی که دانشجویان پیام نور رشته روانشناسی باید ان را پاس کنند درس روانشناسی دین میباشد که سایت جزوه بان فلش کارت این درس را به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار داده است که از آن استفاده کنند

قسمتی از متن فلش کارت

پیدایش رسمی روانشناسی دین به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد. روانشناسی دین گسترهای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی، از دیدگاه روانشناختی میپردازد. منظور از تحلیل روانشناختی توصیف علمی )تعریف، جدول نشانگان و مقیاس سنجش(، پیدایش، رشد، تبیین، آسیبشناسی و پیامدهای موضوعات دینی است. سه سنت عمده در روانشناسی دین عبارتند از: سنت انگلیسی – آمریکایی، سنت آلمانی و سنت فرانسوی نظریهپردازان سنت انگلیسی – آمریکایی عبارتند از: گالتون، استنلی هال، جورجکو، ادوین استارباک، جیمزلوبا، جرجکو، ویلیام جیمز و جیمزپرت

شاید دوست داشته باشید : فلش کارت روانشناسی تربیتی پیام نور

نظریه پردازان سنت آلمانی عبارتند از: ویلهلم وونت، فروید، یونگ و اریکسون در سنت فرانسوی پنج نظریهپرداز از جمله: ژانمارتین شارکو، پیرژانه تئودور فلورنو، ژرژبرژه و ژان پیاژه جای میگیرند. استنلی هال بنیانگذار روانشناسی دین در آمریکا میباشد. کتاب روانشناسی دین اثر استارباک نماینده مکتب کالرک و خطمشیهای آن میباشد. جیمز لوبا در مطالعات دینشناسانه خود، از مصاحبههای شخصی برای گردآوری دادهها استفاده کرد. جیمز لوبا منشأ رشد و نقش مفاهیم کلیدی دین را، در روح انسان مطالعه کرد. جرجکو گونهشناسی منش اخالقی را، در تجزیه و تحلیل

فلش کارت روانشناسی دین پیام نور

  • نام جزوه :فلش کارت روانشناسی دین
  • حجم فایل :۷۸۳ کیلوبایت
  • فرمت فایل : pdf
  • نوع جزوه : تایپ شده
  • تعداد صفحات:۵
  • قیمت فایل:رایگان

دانلود جزوه با لینک مستقیم

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0