منوی دسته بندی

مجوز

سایت جزوه بان دارای مجوز پرداخت از سایت زرین پال و شبکه پرداخت پی میباشد و همچنین در ستاد ساماندهی فضای مجازی ثبت شده است که میتوانید نشان ها و لوگوی مجوز ها را در زیر مشاهده نمایید.

 

زرین پال