مجوز

سایت جزوه بان دارای مجوز پرداخت از سایت زرین پال و شبکه پرداخت پی میباشد و همچنین در ستاد ساماندهی فضای مجازی ثبت شده است که میتوانید نشان ها و لوگوی مجوز ها را در زیر مشاهده نمایید.

نشان اعتماد زرین پال


مجوز پرداخت شرکت پی


  • احمد رضا ترابی
  • 29 نوامبر 19
0