منوی دسته بندی

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق

حقوق یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد این رشته را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند ، می توانند در یکی از رشته گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند . مجموعه حقوق شامل گرایش هایی است که در 11 کد ضریب دسته بندی شده اند . متقاضیان می بایست به ضرایب دروس هر رشته گرایش که در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد درج شده توجه نموده و بر اساس آن برنامه ریزی خود را انجام دهند تا به نتیجه مطلوب یعنی قبولی در آزمون ارشد دست یابند . به عبارت دیگر باید پس از انتخاب رشته گرایش مورد علاقه خود ، دروسی که ضرایب بالاتری دارند را بیش تر مورد توجه قرار داده و منابع کارشناسی ارشد مربوط به آن دروس را با دقت بیشتری مطالعه نمایند . با توجه به این که متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز در همان آزمون جامعی که سازمان سنجش برگزار می کند ، شرکت می نمایند این منابع برای این داوطلبان نیز مفید و قابل استفاده خواهد بود .

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97

مجموعه حقوق در کنکور کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر در هر کد ضریب می باشد .


کد ضریب 1 : رشته حقوق خصوصی ، رشته حقوق اقتصادی ، رشته حقوق سردفتری ، رشته حقوق ثبت اسناد و املاک ، رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ، رشته حقوق حمل و نقل ، رشته فقه و حقوق خصوصی ، رشته فقه و حقوق اقتصادی و رشته حقوق مالی  اقتصادی

کد ضریب 2 : رشته حقوق بین الملل

کد ضریب 3 : رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، رشته حقوق كیفری اطفال و نوجوانان ، رشته مدیریت اصلاح و كیفرهای قضایی ، رشته فقه و حقوق جزا و رشته مدیریت ثبت اسناد و املاك

کد ضریب 4 : رشته حقوق عمومی ، رشته مدیریت نظارت و بازرسی ، رشته مدیریت دادگستری ، رشته حقوق دادرسی اداری و رشته حقوق نفت و گاز

کد ضریب 5 : رشته حقوق بشر

کد ضریب 6 : رشته حقوق مالكیت فكری و رشته حقوق تجارت الكترونیكی

کد ضریب 7 : رشته حقوق محیط زیست

کد ضریب 8 : رشته حقوق تجارت بین الملل

کد ضریب 9 : رشته معارف اسلامی و حقوق و رشته حقوق خانواده

کد ضریب 10 : رشته حقوق ارتباطات

کد ضریب 11 : رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رشته حقوق شركتهای تجاری

کلیه علاقه مندان به ادامه تحصیل در هر یک از این رشته گرایش ها بدون توجه به عنوان رشته کارشناسی خود می توانند منابع کارشناسی ارشد حقوق را مطالعه کرده و در کنکور کارشناسی ارشد این رشته شرکت نمایند . در ادامه به معرفی منابع ارشد حقوق می پردازیم . متقاضیان می بایست قبل از تهیه منابع بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 دروس امتحانی مربوط به هر گرایش و ضرایب آن ها را بررسی نمایند .

عناوین دروس امتحانیمنابع 
متون حقوق به زبان ( انگليسي ، فرانسه ) 1 – Law made simple ، ترجمه اسماعیل صغیری ( نشر میزان ) 2 – A level and AS level law ، ترجمه محمد تقی رفیعی  ( انتشارات مجد ) ، 3 – Law texts ، دکتر گودرز افتخار جهرمی  4 – Oxford’s law dictionary
5 – 504 words
6 – Essential words for Toefl


حقوق مدنی1 – اشخاص و محجورین (دکتر اسدالله امامی و قاسم زاده) 2 – اموال و مالکیت (دکتر کاتوزیان)، 3 – اعمال حقوقی (دکتر کاتوزیان) 4 – وقایع حقوقی (دکتر کاتوزیان) 5 – مختصر حقوق خانواده (دکتر صفایی) 6 – درس هایی از عقود معین 1 (دکتر کاتوزیان) 7 – درس هایی از عقود معین 2 (دکتر کاتوزیان) 8 – کتاب شفعه و وصیت و ارث (دکتر کاتوزیان) و مبحث ارث از کتاب ارث (دکتر شهیدی)
منبع تکمیلی: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر کاتوزیان)


حقوق تجارت1 – قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی) 2 – تجارت 2 و 3 (دکتر کاویانی) 3 – ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی (دکتر اسکینی)
منبع تکمیلی: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)


آیین دادرسی مدنی1 – آئین دادرسی مدنی جلد اول (دوره پیشرفته) (دکتر شمس) 2 – آئین دادرسی مدنی جلد دوم (دوره پیشرفته) (دکتر شمس) 3 – آیین دادرسی مدنی جلد سوم (دوره پیشرفته) (دکتر شمس) – قانون شوراهای حل اختلاف – قانون اجرای احکام مدنی – قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی – قانون دیوان عدالت اداری – قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب


متون فقه1 – لمعه دمشقیه (دو جلد  شهید اول) 2 – تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی


حقوق جزای عمومی1 – حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی ( 3 جلد)   منبع تکمیلی: محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان) از ماده 1 تا 216


حقوق جزای اختصاصی1 – حقوق جزای اختصاصی ( 1 ) : جرائم علیه اشخاص (دکتر میرمحمد صادقی) 2 – حقوق جزای اختصاصی ( 2) : جرائم علیه اموال و مالکیت (دکتر میر محمد صادقی) 3 – حقوق جزای اختصاصی ( 3) : جرائم علیه آسایش و امنیت (دکتر میر محمد صادقی) 4 – مباحث حدود و دیات از کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)
منبع تکمیلی: کتاب محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان)


حقوق بین الملل عمومی1 – حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 2 – حقوق بین الملل عمومی ربکا والاس، ترجمه و تحقیق از دکترسیدقاسم زمانی 3 – حقوق معاهدات بین المللی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 4 – منشور سازمان ملل متحد 5 – اعلامیه جهانی حقوق بشر6 – حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید قاسم زمانی  7- عهدنامه معاهدات بین المللی وین 1969  8 –  اساسنامه دیوان بین المللی دادگستر ی 9 –  طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولتها 10 –   کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 11 –  حقوق مخاصمات مسلحانه دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 12 –  حقوق بین الملل هوایی دکتر منصور جباری قره باغ 13 –  قطعنامه های مهم شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 14 –  حقوق بین الملل دریاها دکتر فرهاد طلایی 15 –  عهدنامه حقوق کنسولی 1963 و دیپلماتیک وین 1961
حقوق اداری1 – حقوق اداری، منوچهر مؤتمنی، انتشارات سمت 2 – کلیات حقوق اداری ایران، رضا موسی زاده، انتشارات میزان 3 – حقوق اداری، جواد رضایی زاده، جلد یک، انتشارات میزان 4 – حقوق اداری ایران، محمد امامی، کوروش استوار سنگری، انتشارات میزان 


حقوق اساسی1 – بایسته های حقوق اساسی، دکتر سید ابوالفضل قاضی، نشر میزان 2 – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) حاکمیت و نهادهای سیاسی، دکتر سید محمد هاشمی، نشر میزان 3 – قانون اساسی، نشر ریاست جمهوری (همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان) 4 – آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


حقوق مدنی ( تعهدات )1 – اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار 2 – وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان 3 – مواد 183 تا 463 از روی کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر کاتوزیان، نشر میزان


حقوق بین الملل خصوصی1 -حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری، نشر آگه 2 – حقوق بین الملل خصوصی، نجادعلی الماسی، نشر میزان 3 – مواد 5 تا 9 ، 961 تا 991 ، 1002 تا 1010 ، 1060 تا 1061 ، 1295 تا 1296 از قانون مدنی 4 – مواد 305 ، 306 ، 590 و 591 از قانون تجارت 5 – مواد 10 تا 25 و 144 تا 148 و 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی 6 – ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و اصل 41 قانون اساسیآیین دادرسی کیفری1 – آیین دادرسی کیفری 1و 2 (دکتر خالقی) ( 2 جلد) 2 – نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکتر خالقی)


حقوق جزا و آیین دادرسی کیفریدر حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 

سازمان های بین المللیدر حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 
دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده ( اصول فقه ، حقوق مدنی ( اشخاص تا وصیت و ارث ) وآیین دادرسی مدنی ( دعاوی خانوادگی ))در حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 
حقوق ارتباطاتدر حال حاضر برای این درس منبعی در دسترس نیست 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + یک =