نکاتی درباره پرتو های مختلف

نکاتی درباره پرتو ها

پرتو ها درس شیمی نقش مهمی دارن و دانش آموزان باید در این مورد اطلاعات خود را کامل کنند در این بخش اوج یادگیری در مورد پرتو ها و ویتامین ها توضیح می دهد امیدوارم با این توضیحات به امادگی شما در بخش کمک کنیم

پرتو ها

پرتو ها

بخش اول مربوط به پرتو آلفا است

ویژگی های پرتو آلفا چیست؟

دارای بار الکتریکی مثبت است زیرا در میدان الکتریکی به سمت صفحه باردار منفی منحرف می شود.

جرم آن چهار برابر جرم اتم هیدروژن است (هسته ی اتم هلیم)

به دلیل سنگین بودن نفوذپذیری کمی دارد و از ورقه کاغذی هم قابل عبور نیست

به علت جرم بیشتر انحراف آن در میدان الکتریکی کمتر از پرتو بتا است.

بخش دوم مربوط به پرتو بتا است

ویژگی های پرتو بتا چیست؟

دارای بار الکتریکی منفی است زیرا در میدان الکتریکی به سمت قسمت باردار مثبت منحرف می شود.

جرم آن کم است.

جریانی از الکترونهای پرانرژی است.

به علت جرم کمتر انحراف آن در میدان الکتریکی بیشتر از پرتو آلفا است.

نفوذپذیری آن بیشتر از پرتو آلفا است

بخش سوم مربوط به پرتو گاما است

بار الکتریکی و جرم ندارد و خنثی است

در میدان الکتریکی منحرف نمی شود

از جنس نور با انرژی زیاد (طول موج کوتاه دارد) است

نفوذپذیری آن از هر دو تابش آلفا و بتا بیشتر است از سرب نمی تواند عبور کند

مروری کنکوری بر ویتامین های شیمی

ویژگی ویتامین آ (A) چیست؟

فرمول مولکولی: C20H30O گروه عاملی الکلی و آلکنی محلول در چربی

ویژگی ویتامین ث (C) چیست؟

فرمول مولکولی: C6H8O گروه عاملی الکلی، استری و آلکنی محلول در آب

ویژگی ویتامین دی (D) چیست؟

فرمول مولکولی:C48H44O گروه عاملی الکلی و آلکنی محلول در چربی

ویژگی ویتامین کا (K) چست؟ فرمول مولکولی: C31H46O2 گروه عاملی کتونی، آلکنی دارای حلقه بنزن و آروماتیک محلول در چربی

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

3 × یک =

0