منوی دسته بندی

اقتصاد

جزوه کلیات علم اقتصاد

جزوه کلیات علم اقتصاد

دانلود جزوه کلیات علم اقتصاد مطابق با کتاب دکتر جمشید پژویان، فرهاد خداداد کاشی و یگانه موسوی جهرمی منبع درسی دانشگاه پیام نور

زراعت عمومی

جزوه زراعت عمومی پیام نور

دانلود رایگان جزوه زراعت عمومی پیام نور برگرفته شده از کتاب دکتر کمال سادات اسمعیلیان برای دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی

اقتصاد خرد 1

جزوه اقتصاد خرد 1 جمشید پژویان

دانلود رایگان جزوه اقتصاد خرد 1 جمشید پژویان مناسب برای دانشجویان پیام نور دولتی و آزاد برای رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد و ….