منوی دسته بندی

تربیت بدنی و علوم ورزش

جزوه آناتومی حرکتی

جزوه مبانی آناتومی حرکتی

دانلود جزوه مبانی آناتومی حرکتی ( آناتومی کاربردی ) داریوش سودی ، امیر وزیری طاهر و ولی الله کاشانی

جزوه کارآفرینی در ورزش

جزوه کارآفرینی در ورزش

دانلود جزوه کارآفرینی در ورزش فرهانی و نصیرزاده منبع درسی دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها با فرمت pdf

آسیب شناسی

جزوه آسیب شناسی ورزشی

دانلود رایگان جزوه آسیب شناسی ورزشی 1 و 2 مطابق با کتاب دکتر سید رضا رفیع دکتر ابوالفضل فرهانی و دکتر آذر آقایاری

اصول ورزش 1

جزوه فوتبال 1 پیام نور

دانلود جزوه فوتبال 1 دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب اصول آموزش فوتبال 1 دکتر باقری راغب از انتشارات دانشگاه پیام نور

اصول تغذیه و ورزش

جزوه اصول تغذیه و ورزش

دانلود رایگان جزوه اصول تغذیه و ورزش برگرفته شده از کتاب دکتر محمد رضا رمضان پور منبع درسی دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتی

تربیت بدنی و علوم ورزش

جزوه ایمنی و بهداشت فردی

دانلود جزوه ایمنی و بهداشت فردی برگرفته شده از کتاب بهداشت ورزشی تالیف محمد حسن علی زاده از انتشارات پیام نور