منوی دسته بندی

جزوات رشته روانشناسی

دانلود رایگان جزوات و فلش کارت های رشته های روانشناسی مناسب برای دانشجویان کارشناسی و ارشد دانشگاه های سراسری پیام نور و آزاد

جزوه فیزیولوژی اعصاب و غدد

جزوه فیزیولوژی اعصاب و غدد

دانلود جزوه جزوه فیزیولوژی اعصاب و غدد دانشگاه پیام نور مطابق با کتاب دکتر محمدعلی ابراهیمی با کد درسی 1217215

فلش کارت روانشناسی دین

جزوه روانشناسی دین

دانلود جزوه درآمدی بر روانشناسی دین مطابق با کتاب دکتر مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی منبع درسی دانشگاه پیام نور

جزوه روش تدریس زبان فارسی

جزوه روش تدریس زبان فارسی

دانلود جزوه روش تدریس زبان فارسی در دوره دبستان (روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه) مطابق با کتاب دکتر بهمن زندی