بخش دروس عمومی

جزوه آشنایی با قانون اساسی پیام نور

جزوه آشنایی با قانون اساسی پیام نور

دانلود رایگان جزوه آشنایی با قانون اساسی برگرفته شده از کتاب آشنایی با قانون اساسی دکتر مهدی نظر پور مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها که این منبع درسی را دارند جزوات بیشتر رشته حقوق

0