بخش دروس عمومی

جزوه و فلش کارت اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم) پیام نور

جزوه و فلش کارت اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم) پیام نور

دانلود رایگان جزوه و فلش کارت درس اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم) دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب دکتر محمد داودی برای رشته های علوم انسانی جزوه اخلاق اسلامی : یکی از دروسی که دانشجویان رشته های علوم انسانی ( حقوق و روانشناسی و علوم تربیتی و اقتصاد و …. ) باید پاس کنند اخلاق اسلامی میباشد که دو واحد درسی را به خود اختصاص میدهد و برای دانشجویان پیام نور با کد درسی 1233033 و 1233029 ارایه میشود به همین منظور سایت جزوه بان جزوه این درس را تهیه کرده و در اختیار دانشجویان قرار داده است....

جزوه آشنایی با قانون اساسی پیام نور

جزوه آشنایی با قانون اساسی پیام نور

دانلود رایگان جزوه آشنایی با قانون اساسی برگرفته شده از کتاب آشنایی با قانون اساسی دکتر مهدی نظر پور مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها که این منبع درسی را دارند جزوات بیشتر رشته حقوق

0