منوی دسته بندی

رشته های علوم تربیتی

جزوه روش تدریس زبان فارسی

جزوه روش تدریس زبان فارسی

دانلود جزوه روش تدریس زبان فارسی در دوره دبستان (روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه) مطابق با کتاب دکتر بهمن زندی

جزوه آشنایی با مشاوره طلاق

جزوه آشنایی با مشاوره طلاق

دانلود جزوه آشنایی با مشاوره طلاق برگرفته شده از کتاب دکتر مژگان حیاتی و و محبوبه ملکی منبع درسی رشته های مشاوره

جزوه روش تحقیق کمی و کیفی

جزوه روش تحقیق کمی و کیفی

دانلود جزوه و خلاصه روش تحقیق کمی و کیفی علی دلاوران برگرفته شده از کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی منبع دانشگاه پیام نور