منوی دسته بندی

رشته های علوم تربیتی

جزوه آشنایی با مشاوره طلاق

جزوه آشنایی با مشاوره طلاق

دانلود جزوه آشنایی با مشاوره طلاق برگرفته شده از کتاب دکتر مژگان حیاتی و و محبوبه ملکی منبع درسی رشته های مشاوره

جزوه روش تحقیق کمی و کیفی

جزوه روش تحقیق کمی و کیفی

دانلود جزوه و خلاصه روش تحقیق کمی و کیفی علی دلاوران برگرفته شده از کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی منبع دانشگاه پیام نور

بهداشت و تغذیه مادر و کودک

جزوه بهداشت و تغذیه مادر

دانلود جزوه بهداشت و تغذیه مادر برگرفته شده از کتاب پریوش حلم سرشت و اسماعیل دل پیشه منبع دانشگاه پیام نور

خلاصه کاربرد آزمون های روانی

جزوه کاربرد آزمون های روانی

دانلود جزوه کاربرد آزمون های روانی برگرفته شده از کتاب دکتر حسین زارع و حسن امین پور منبع درسی دانشگاه پیام نور

جزوه بهداشت مدارس

جزوه بهداشت مدارس

دانلود رایگان جزوه بهداشت مدارس مطابق با کتاب دانشگاه پیام نور مطابق با کتاب اسماعیل دل پیشه

جزوه آموزش هنر

جزوه آموزش هنر پیام نور

دانلود جزوه آموزش هنر پیام نور برگرفته شده از کتاب دکتر مینو واثقی مناسب برای رشته علوم تربیتی

روانشناسی بازی

جزوه روانشناسی بازی احمدوند

دانلود جزوه روانشناسی بازی برگرفته شده از کتاب محمد علی احمدوند منبع درسی رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور

تکنولوژی آموزشی

جزوه مبانی تکنولوژی آموزشی

دانلود جزوه مبانی تکنولوژی آموزشی بر اساس کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی نوشته دکتر هاشم فردانش مناسب برای دانشجویان علوم تربیتی

تعلیم-تربیت

جزوه تعلیم و تربیت اسلامی

دانلود جزوه و پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی منبع دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی 2 از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آموزش سواد رسانه ای

جزوه تربیت رسانه ای پیام نور

دانلود جزوه تربیت رسانه ای دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب تربیت رسانه ای دیوید باکینگهام ترجمه شده توسط حسین سرفراز

جامعه شناسی آموزش و پرورش

جزوه جامعه شناسی آموزش و پرورش

دانلود رایگان جزوه جامعه شناسی آموزش و پرورش برگرفته شده از کتاب علی علاقه بند منبع درسی دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتی و آزاد

کلیات فلسفه

دانلود رایگان جزوه کلیات فلسفه

دانلود رایگان جزوه کلیات فلسفه رشته های علوم تربیتی و روانشناسی منبع درس دانشگاه های پیام نور دولتی و آزاد برگرفته شده از کتاب اصغر دادبه

آمار استنباطی

دانلود رایگان جزوه آمار استنباطی

دانلود رایگان جزوه آمار استنباطی برگرفته شده از کتاب آمار استنباطی فرهاد شقایقی و مهنازعلی اکبری مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور آزاد و دولتی