بخش مدیریت

جزوه مدیریت تولید و عملیات پیام نور

جزوه مدیریت تولید و عملیات پیام نور

دانلود رایگان جزوه مدیریت تولید و عملیات در 158 صفحه مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور ازاد و دانشگاه های آزاد یکی از دروسی که دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت صنعتی باید آن را پاس کنند درس مدیریت تولید و عملیات میباشد که سایت جزوه بان به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار داده است

0