منوی دسته بندی

مهندسی عمران

جزوه روسازی عامری

جزوه روسازی عامری

دانلود جزوه روسازی مطابق با کتاب مدیریت روسازی برای راهها فرودگاهها و پارکینگ ها دکتر محمود عامری و فرهاد افتخارزاده

جزوه معماری بایونیک

جزوه معماری بایونیک گلابچی

دانلود رایگان جزوه درس معماری بایونیک رشته های علوم مهندسی و معماری برگرفته شده از کتاب بایونیک گلابچی

مهندسی زلزله

جزوه مهندسی زلزله

دانلود جزوه مهندسی زلزله مطابق با مهندسی زلزله استاد صورتگر مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی عمران