بخش مهندسی

جزوه مهندسی نرم افزار 2

جزوه مهندسی نرم افزار 2

جزوه مهندسی نرم افزار 2 از دکتر دی پیر از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب که به صورت درایگان در اختیار دانشجویان قرار داده شده است . این جزوه مناسب برای دانشجویان رشته کامپوتر و نرم افزار میباشد

جزوه مونتاژ مکانیکی

جزوه مونتاژ مکانیکی

جزوه درس مونتاژ مکانیکی که یکی از دروسی است که دانشجویان رشته مهندسی باید آن را پاس کنند سایت جزوه بان به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار داده تا از ان استفاده کنند

0