منوی دسته بندی

جزوات دانشگاهی

دانلود رایگان جزوات دانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه آزاد دولتی و پیام نور برای رشته های حقوق روانشناسی علوم مهندسی حسابداری علوم تربیتی مدیریت و …

مدنی 3

فلش کارت حقوق مدنی 3 پیام نور

فلش کارت حقوق مدنی 3 پیام نور دانلود فلش کارت حقوق مدنی 3 دانشگاه پیام نور حجم فایل : 500 کیلو بایت نام فایل : فلش کارت حقوق مدنی 3…

حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی نواده توپچی

جزوه حقوق هوایی نواده توپچی جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر…

بین الملل خصوصی

جزوه بین الملل خصوصی 1 حسین آل کجباف

جزوه بین الملل خصوصی 1 حسین آل کجباف دانلود رایگان جزوه بین المل خصوصی 1 پیام نور برگرفته شده از کتاب حسین ال کجباف حجم فایل : 300 کیلوبایت عنوان…

حقوق اداری

جزوه حقوق اداری 2 پیام نور

جزوه حقوق اداری 2 پیام نور جهت دانلود منبع جدید ( حقوق اداری 2 دکتر خسروی اینجا کلیک کنید ) دانلود رایگان حقوق اداری 2 برگرفته شده از کتاب حقوق…

بین الملل عمومی 1

جزوه بین الملل عمومی 1 پیام نور

جزوه بین الملل عمومی 1 پیام نور دانلود رایگان جزوه بین الملل عمومی 1 برگرفته شده از کتاب حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی جزوه حقوق بین…

فلش کارت فضای مجازی

فلش کارت حقوق فضای مجازی پیام نور

فلش کارت حقوق فضای مجازی پیام نور دانلود رایگان فلش کارت حقوق فضای مجازی برگرفته شده از کتاب دکتر مصطفی السان برای دانشجویان ورودی 95 پیام نور و بعد از…

فلش کارت محیط زیست

فلش کارت حقوق محیط زیست حسن مرادی

فلش کارت حقوق محیط زیست حسن مرادی دانلود رایگان فلش کارت حقوق محیط زیست برگرفته شده از کتاب دکتر حسن مرادی مناسب برای دانشجویان پیام نور فلش کارت حقوق محیط…

جزوه حقوق دریایی

جزه حقوق دریایی پیام نور

جزوه حقوق دریایی پیام نور دانلود جزوه حقوق دریایی برگرفته شده از کتاب دکتر مرتضی نجفی اسفاد مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها

حقوق تطبیقی

جزوه حقوق تطبیقی پیام نور

جزوه حقوق تطبیقی پیام نور دانلود رایگان جزوه حقوق تطبیقی دانشگاه پیام نور حجم فایل : 450 کیلوبایت نام فایل : جزوه حقوق تطبیقی قیمت فایل : رایگان فرمت فایل…

جزوه حقوق بين الملل خصوصي 2

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 دانلود رایگان جزوه حقوق بین الملل خصوصی 2 برگرفته شده از کتاب دکتر محمود سلجوقی دانلود فایل حجم فایل : 600 کیلوبایت نام فایل…

تربیت بدنی عمومی 2

فلش کارت تربیت بدنی عمومی 2

فلش کارت تربیت بدنی عمومی 2 ابوالفضل فرهانی دانلود رایگان فلش کارت تربیت بدنب عمومی 2 ( ورزش) برگرفته شده از کتاب ابوالفضل فرهانی حجم فایل : 300 کیلوبایت نام…

فلش کارت تربيت بدني 1

فلش کارت تربیت بدنی 1 ابوالفضل فرهانی

فلش کارت تربیت بدنی 1 ابوالفضل فرهانی دانلود رایگان فلش کارت تربیت بدنی 1 برگرفته شده از کتاب تربیت بدنی عمومی 1 دکتر ابوالفضل فرهانی فلش کارت تربیت بدنی 1…

جزوه حقوق بیمه

جزوه حقوق بیمه

جزوه حقوق بیمه دانلود رایگان جزوه حقوق بیمه دکتر ایرج بابائی خلاصه ای از جزوه زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد .ﺗﺮس اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ…

جزوه ثبت

جزوه حقوق ثبت غلامرضا شهری

جزوه حقوق ثبت غلامرضا شهری دانلود جزوه حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری خلاصه ای از جزوه اول: ثبت »ثبت اسناد و املاک« در لغت به معنای قرار دادن،…

جرم شناسی

جزوه جرم شناسی

جزوه جرم شناسی پیام نور دانلود رایگان جزوه جرم شناسی پیام نور ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها منبع درسی این جزوه در سال 1400 به کتاب…

جزوه اندیشه اسلامی 1

جزوه اندیشه اسلامی 1

دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1 برگرفته شده از کتاب معارف اسلامی 1 نوشته دکتر محمود سعیدی مهر و دکتر امیر دیوانی منبع دانشگاه پیام نور و … با فرمت pdf

حقوق کار

جزوه حقوق کارسید غزت الله عراقی

جزوه حقوق کارسید غزت الله عراقی دانلود رایگان جزوه حقوق کار برگرفته شده از کتاب حقوق کار دکتر سید عزت الله عراقی  حجم فایل : 1 مگابایت نام فایل :جزوه…

اساسی 1

جزوه حقوق اساسی 1

جزوه حقوق اساسی 1 خسروی دانلود رایگان جزوه حقوق اساسی 1 پیام نور خلاصه ای از جزوه جمعيت :عامل انساني تشكيل دولت بوده وعبارت از افرادي كه از پيوندهاي عميق…

حقوق اساسی 2

جزوه حقوق اساسی 2

جزوه حقوق اساسی 2 حسن خسروی دانلود رایگان جزوه حقوق اساسی 2 برگرفته شده از کتاب دکتر حسن خرسندی دانلود رایگان جزوه حقوق اساسی 2 برگرفته شده از کتاب دکتر…

تجارت 4

جزوه حقوق تجارت 4

جزوه حقوق تجارت 4 ربیعا اسکینی دانلود رایگان جزوه تجارت 4 ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی) بر اساس کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی خلاصه کتاب حقوق تجارت 4…

فلش کارت حقوق اساسی 3 طباطبایی

فلش کارت حقوق اساسی 3 طباطبایی

فلش کارت حقوق اساسی 3 طباطبایی دانلود رایگان فلش کارت حقوق اساسی 3 برگرفته شده از کتاب حقوق اساسی دکتر منوچهر طباطبایی استاد دانشگاه تهران حجم فایل 8/89 نام فایل…

جزوه حقوق تجارت 2

جزوه حقوق تجارت 2 ربیا اسکینی

جزوه حقوق تجارت 2 ربیا اسکینی جزوه شرکت های تجاری دانلود رایگان جزوه حقوق تجارت 2 ( شرکت های تجاری ) گرفته شده از کتاب دکتر ربیعا اسکینی حجم فایل…

مدنی 4

جزوه حقوق مدنی 4

جزوه حقوق مدنی 4 دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 4 برگرفته شده از کتاب مسولیت مدنی ( ضمان قهری )دکتر ابراهیم نقی زاده و دکتر سید احمد علی هاشمی این…

مدنی 3

جزوه حقوق مدنی 3 صفایی

دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 3 ( قواعد عمومی قرارداد ها )برگرفته شده از کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی دکتر سید حسین صفایی. حقوق مدنی 3 حقوق مدنی 3 یکی از دروس رشته حقوق…

تجارت 1

جزوه حقوق تجارت 1

دانلود رایگان جزوه حقوق تجارت 1 دکتر ربیعا اسکینی دانلود فایل جمم فایل : 1 مکابایتنام فایل: جزوه تجارت 1 ربیعا اسکینیقیمت فایل : رایگان دانلود حقوق تجارت ربییعا اسکینی…

جزوه معارف اسلامی 2

جزوه اندیشه اسلامی 2

دانلود جزوه اندیشه اسلامی 2 ( معارف اسلامی 2 ) برگرفته شده از کتاب محسن جوادی و علیرضا امینی منبع دانشگاه پیام نور

حقوق مدنی 2

جزوه مدنی 2

دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت دانشگاه پیام نور برگرفته شده از کتاب سید احمد علی هاشمی و دکتر ابراهیم تقی زاد