منوی دسته بندی

علوم اجتماعی

دانلود رایگان جزوات رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه های پیام نور آزاد و دولتی

جزوه اصول روابط عمومی

جزوه اصول روابط عمومی

دانلود جزوه اصول روابط عمومی مطابق با کتاب مبانی روابط عمومی احمد یحیایی ایله ای منبع درسی رشته علوم اجتماعی

کاربرد جمعیت شناسی

جزوه کاربرد جمعیت شناسی

جزوه کاربرد جمعیت شناسی رشته علوم اجتماعی برگرفته شده از کتاب کاربرد جمعیت شناسی مژده کیانی منبع درسی دانشگاه پیام نور

سازمانها

جزوه جامعه شناسی سازمانها

دانلود جزوه جامعه شناسی سازمانها برگرفته شده از کتاب دکتر منوچهر صبوری منبع دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتی و آزاد