منوی دسته بندی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور رشته های حقوق ، روانشناسی ، مدیریت ، حسابداری و …

معرفت شناسی

نمونه سوالات معرفت شناسی

دانلود مجموعه نمونه سوالات معرفت شناسی دانشگاه پیام نور با کد درسی 1217214 مناسب برای رشته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی جامعه شناسی پیام نور

نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور با کد درسی 1217210 مناسب برای رشته های روانشناسی و مشاوره

نمونه سوالات حقوق اساسی 1

نمونه سوالات حقوق اساسی 1

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات حقوق اساسی 1 دانشگاه پیام نور با کد درسی 1223221 برای دانشجویان رشته حقوق

نمونه سوالات مدنی 3

نمونه سوالات حقوق مدنی 3 پیام نور

دانلود مجموعه نمونه سوالات درس حقوق مدنی 3 دانشگاه پیام نور با کد درس 1223032 بروز شده تا نیمسال اول 1401 – 1402 برای دانشجویان رشته حقوق