منوی دسته بندی
راهنمای انتخاب واحد و حذف و اضافه

فیلم آموزش حذف و اضافه سیستم گلستان

در این پست آموزش حذف و اضافه دروس در سیستم جامع گلستان که برای اکثر دانشگاه ها مثل دانشگاه های دولتی ازاد پیام نور و … مورد استفاده قرار میگیرد…