دانلود رایگان جزوه آمار استنباطی

دانلود رایگان جزوه آمار استنباطی برگرفته شده از کتاب آمار استنباطی فرهاد شقایقی و مهنازعلی اکبری مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور آزاد و دولتی

دو سری جزوه درس آمار استنباطی به صورت تایپ شده و دست نویس برای دانشجویان عزیز تهیه گشته است که میتوانند از پایین عمین مطلب جزوات را دانلود کنند.

شاید دوست داشته باشید :  جزوه روانشناسی سیاسی پیام نور

توضیحات جزوه آمار استنباطی :

یکی از دروسی که دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی باید پاس کنند درس آمار استنباطی میباشد که سایت جزوه بان اقدام به تهیه این جزوه نموده و به صورت رایگاه در اختیار دانشجویان قرار داده است

 

قسمتی از جزوه آمار استنباطی :

تعريف آمار:
به طور كلي ميتوان از آمار 2 تعريف بيان كرد .
-1 روش علمي كه جهت جمعآوري، تلخيص، طبقهبندي، تجزيه و تحليل و تفسير به كار ميرود، به عبارت
ديگر به بررسي و مطالعه مشاهدات به صورت علمي اشاره دارد .
-2 به مشاهدات عددي و ارقام رياضي اطلاق ميشود مانند: آمارهاي بانك مركزي، گزارشهاي آماري
سازمانهاي مختلف .
به هر حال امروزه به عنوان يك علم شامل مفاهيم و روشهاي است كه در تمام حوزههاي علوم به خصوص در
پژوهشها و تحقيقات علمي بدان نياز داريم .

كاربردهاي فراوان:
با توجه به آنچه كه بيان شد امروزه علم آمار در بسياري از حوزههاي علمي كاربرد دارد كه بعضي از آنها اشاره
ميكنيم -1 :در علوم اجتماعي و رفتاري: اين نوع كاربرد كمي قبل از جنگ جهاني دوم وارد علوم اجتماعي و
رفتاري شد كه كاربرد آن همچنان ادامه دارد .
-2 بعد از جنگ جهاني و به منطور برآورد دقيق خسارات و خرابيها جنگ به منظور پيشبيني هزينههاي
بازسازي .
-3 آمار در تبديل دادهها به اطلاعات و تفسير اين اطلاعات به منظور افزايش دانش بشري سهم بسزايي دارد .
-4 استفاده از آمار در حوزه مديريت از جمله تكنيكهاي شبيهسازي در رشته سيستمهاي مديريتي .
-5 استفاده از نرمافزارهاي آماري به منظور تجزيه و تحليل «ها spss«
-6 به كارگيري فنون پايهاي آمار در بررسي صحت و سقم فرضيههاي علمي .
سير تحول آمار از نظر موضوعي:
به طور كلي از اين نظر آمار به 3 مرحله تقسيم مي .شود
-1 آمار توصيفي :
اين آمار صرفا به توصيف جامعه ميپردازند و هدف آن مصاحبههاي پارامترهاي جامعه است، چنانچه محاسبه
مقادير و شاخصهاي جامعه آماري با استفاده از سرشماري تمام اعضاي جامعه باشد به آن آمار توصيفي ميگويند .
-2 آمار استنباطي :
اين آمار از اوايل قرن 20 مطرح شد. در اين روش با استفاده از مقادير نمونه آمارهها محاسبه ميكنند، سپس به
كمك برآورد و آزمون فرض آماري آماره د ها را به پارامترهاي جامعه تعميم مي .هند
به طور كلي هركجا در آمار سخن از استنتاج و استنباط شود با آمار استنباطي سر و كار داريد

3 -آمار ناپارامتريك :
عبارت است از اينكه جامعه آماري ما داراي توزيع نرمال نميباشد .

جامعه آماري:
به مجموعهاي از اشيا يا افراد اطلاق ميشود كه ميخواهيم در يك موضوع يا چند موضوع در مورد آ« مطالعه
كنيم .

نمونه آماري:
به تعدادي از اعضاي جامعه آماري كه داراي صفات يا ويژگيهاي مشترك هستند ميگويند و با n نشان
ميدهند .

انواع متغيرها در آمار:
تعريف متغير:
متغير مقداري است كه از يك فرد به فرد ديگر ممكن است تغيير كند م. ثل اندازه سازمان كه از كوچك به
متوسط و سپس بزرگ تغيير مي .كند
متغيرها را به طور خلاصه به 2 دسته تقسيم ميكنيم :
-1 متغير كيفي :
متغيري است كه نتوان با اعداد و ارقام آن را نمايش داد، مثل: عدالت، مثل شجاعت، ايثارگري
-2 متغير كمي :
متغيري است كه بتوان با اعداد و ارقام آن را نمايش داد، مثل: تعداد خانوارها، ميزان حقوق دريافتي
انواع مقياس ها:
در آمار به طور كلي مقياسها را به 4 دسته تقسيم مي :كند
-1 اسمي -2 ترتيبي -3 تركيبي يا فاصلهاي -4 نسبي

انواع نمونه گيري:
به طور كلي نمونهگيريها را ميتوان به شرح زير بيان كرد :
-1 نمونهگيري تصادفي ساده: يعني شاخص انتخاب براي تمام عضوهاي نمونه وجود دارد، اين حالت ميتواند با
جايگذاري و بدون جايگذاري باشد .
-2 نمونهگيري طبقهاي -3 نمونهگيري خوشهاي
-4 نمونهگيري مونوگرافي -5 نمونهگيري مكاتبهاي يا پرسشنامه

 

 

این جزوات برگرفته شده از کتاب روش های آمار استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی نوشته فرهاد شقایقی و مهنازعلی اکبری از انتشارات دانشگاه پیام نور میباشد که در اختیار دانشجویان قرار گرفته

 

دانلود جزوه آمار استنباطی 

  • نام فایل:جزوه آمار استنباطی 
  • حجم فایل :5/4 مگابایت
  • فرمت فایل : zip-pdf
  • نوع جزوه : تایپی و دست نوشت
  • تعداد صفحات:-
  • قیمت فایل : رایگان

دانلود جزوه با لینک مستقیم

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

11 − دو =

0